T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İLANDIR

Güncelleme Tarihi: 19/10/2018

İLAN

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ SÜREKLİ İŞÇİLERİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE/SAĞLIK TESİSLERİNE NOTER HUZURUNDAÇEKİLECEK KURA İLE YER BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PROSEDÜR

1. Veri hazırlama personellerinden Eskişehir Şehir Hastanesinde kalmak isteyenlerin tamamı kuraya sokulmadan Eskişehir Şehir Hastanesine verilecektir. Eskişehir Şehir Hastanesine gönüllü olmayan kalan 7 Erkek Yunus Emre Devlet Hastanesine kurasız verilecek, sonra sırasıyla kura çekilerek;

a) Kadınlar arasından 10 kişi Eskişehir Diş Hastanesine,

b) Kalanlar arasından 18 kişi Yunus Emre Devlet Hastanesine verilecektir.

c) Diğer kişilerin tamamı Eskişehir Şehir Hastanesine verilecektir.

2. Temizlik hizmetinde çalışanlar arasından kura çekiminde;

a) Planlamanın erkek veya bayan olmasına bakılmaksızın Alpu Entegre Hastanesine gitmeye gönüllü olanların tamamı arasından çekilecek kura ile 3 kişi belirlenecek.

b) Planlamanın erkek veya bayan olmasına bakılmaksızın Mahmudiye Entegre Hastanesine gitmeye gönüllü olanların tamamı arasından çekilecek kura ile 2 kişi belirlenecek.

c) Kendisinin en az %40 Engelli Raporu olanlar ile birinci derecede kan bağı olanlardan (eşi, annesi, babası ve çocuklarından) Ağır Engelli Raporu olanlar merkez dışı ilçelerdeki birimlere verilmek üzere kuraya tabi olmayacaklardır.

d) Gönüllü olanlardan; 1 kişi Han 112 İst./TSM’ye, 1 kişi Beylikovaya İlçe Hastanesine, 1 gönüllü Mihalıççık İlçe Hastanesine, 2 gönüllü Sivrihisar Devlet Hastanesine, 4 gönüllü Çifteler Devlet Hastanesine kurasız verilecek.

Merkez dışındaki ilçelerde planlanan sayıda kişiyi tamamlamak için kalan Erkekler arasından genel kura ile sırasıyla 2 Erkek Beylikova İlçe Hastanesine, 2 Erkek Mihalıççık İlçe Hastanesine, 2 Erkek Günyüzü İlçe Hastanesine, 3 Erkek Sivrihisar Devlet Hastanesine,          1 Erkek Çifteler Devlet Hastanesine verilmek üzere belirlenecek. 

e) Temizlik personellerinden Eskişehir Şehir Hastanesinde kalmaya gönüllü olan Erkekler arsından 40 kişi, gönüllü kadınlar arasından da 10 kişi kura ile belirlenecektir. Ancak Temizlik Hizmet Kolunda çalışanların Eskişehir Şehir Hastanesine verilmemeleri doğrultusundaki Bakanlığımız kararında bir değişiklik olmadığı taktirde bu 50 kişinin Yunus Emre Devlet Yunus Emre Devlet Hastanesine verilecektir.

f) Kalanlar kadınlar arasından 20 kişi, kalan Erkekler arasından da 15 kişi Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine (ADSH)  verilmek üzere kura ile belirlenecektir.

g) Kalanlar kadınlar arasından 19 kişi, kalan Erkekler arasından da 15 kişi İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı 112 Başhekimliğine verilmek üzere kura ile belirlenecektir.

g) Kalan kişiler arasından çekilecek kurayla sırasıyla, 7 kişi Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 6 kişi Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 123 kişi ise Yunus Emre Devlet Hastanesine verilmek üzere belirlenecektir.

h) Kalan 59 kişi ise İl Sağlık Müdürlüğü emrine çekilerek Yunus Emre Devlet Hastanesine verilecektir.

3. Güvenlik Hizmetlerinde;

            a) Alpu ve Beylikova İlçe Hastanelerine gönüllü olan 1’er kişi kurasız buralara verilecektir.

b) Kalan Erkekler arasından çekilecek kura ile sırasıyla Mihalıççık İlçe Hastanesine 1 kişi Mahmudiye İlçe Hastanesine 1 kişi,  Günyüzü İlçe Hastanesine 1 kişi, Çifteler Devlet Hastanesine 5 kişi, Sivrihisar Devlet Hastanesine 5 kişi verilecektir.

c)   a ve b bentlerinde kurada çıkmayan Eskişehir Şehir Hastanesinde çalışmak üzere gönüllü olanlar arasından ise 18 Erkek, 4 kadın kura ile (Gönüllüler yetmezse cinsiyete göre genel listeden kuradan) belirlenecektir.

d) Kalanlar erkekler arsından arasından 2 kişi Eskişehir ADSH’a, 2 kişi İl Sağlık Müdürlüğüne belirlenecektir.

e) Kalan Kadınlar arsından 2 kişi Eskişehir ADSH’a, 2 kişi İl Sağlık Müdürlüğüne verilmek üzere kura ile belirlenecektir.

f) Kalanlar arasında cinsiyet farkı olmaksızın kura ile 27 kişi Yunus Emre Devlet Hastanesine, 5 kişi Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğüne verilecektir.

4. Yönlendirme personelleri arasından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gitmek isteyen gönüllüler arsından çekilecek kura ile 6 yönlendirme personeli belirlenecek, diğerleri ise Yunus Emre Devlet Hastanesine verilecektir.

5. 17 klinik destek personelinden 1 kişi (Emine ANILIR) İş Uğraş Terapisti, görev yaptığı TRSM de aynı hastane bünyesine alınacağından Yunus Emre Devlet hastanesine verilecektir. Diğer 16 klinik destek personeli Eskişehir Şehir Hastanesine verilecektir. Ancak bu hizmet kolunda çalışanların Eskişehir Şehir Hastanesine verilmemeleri doğrultusundaki Bakanlığımız kararında bir değişiklik olmadığı taktirde bu 16 kişi Yunus Emre Devlet Hastanesine verilecektir.

6. Teknik hizmetlerde Çifteler ve Sivrihisar Devlet Hastanelerine verilecek 1'er elektrik teknisyeni varsa elektrik teknisyeni gönüllüler arasından, gönüllü yoksa elektrik teknisyenlerinin tamamı arasından çekilecek kura ile verilecektir.  1 elektrik teknisyeni de Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesine varsa gönüllüler arasından, gönüllü yoksa elektrik teknisyenleri arasından çekilecek kura ile verilecektir. Kalan diğer tüm teknisyenler ihtiyaçlar dikkate alınarak kura çekilmeksizin Sağlık Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir ADSH ve Sağlık Müdürlüğüne verilecektir.

7. Kendisinin en az  %40 Engelli Raporu olanlar ile birinci derecede kan bağı olanlardan (eşi, annesi,  babası ve çocuklarından) Ağır Engelli Raporu olanlar merkez dışı ilçelerdeki birimlere verilmek üzere yapılacak olan kuraya dahil edilmeyecektir.

8. Kura sonrasında becayiş (iki kişinin kendi istekleriyle karşılıklı yer değişikliği) yapmak isteyen Sürekli İşçiler 09.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar karşılıklı becayiş talep dilekçeleri verildiği takdirde talepleri İl Sağlık Müdürlüğü’nce değerlendirilecektir.

9. İl merkezi dışındaki birimlere verilen sürekli işçilere Harcırah Kanununa göre sürekli görev yolluğu verilecektir.

10. Noter Huzurunda yapılacak kura işlemleri Eskişehir Devlet Hastanesinin Yemekhanesinde 26.10.2018 tarihinde Cuma günü Saat 14:00-17.30 arasında yapılacaktır. Kura çekimleri Sendika Temsilcileri ile Sürekli İşçiler ve halka açık yapılacaktır.

11. Merkez ilçe olan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerini gönüllülük talepleri dikkate alınmayacak ve kura prosedürüne tabi olacaktır. 

Sürekli İşçilerin Kura Planlaması Tablo dökümanı için tıklayınız...